O nás

písek a skládka

Štěrkopísek byl v zájmové oblasti na různých místech těžen v nepatrném množství odedávna soukromníky pro místní účely. V roce 1958 započal v lokalitě Proboštské jezero s těžbou ve velkém závod Těžba štěrkopísku n. p. Praha. Následně těžbu převzal Severokámen Liberec n.p., který také v roce 1965 vybudoval novou provozovnu a výrazně tak zkvalitnil výsledné produkty těžby. V roce 1975 celý provoz převzaly Středočeské kamenolomy a štěrkopískovny Praha n.p., které pak byly v roce 1990 nahrazeny Štěrkovnami a pískovnami Praha s.p. V roce 1991 přešla celá provozovna do majetku Pražského průmyslu kamene s.p. až nakonec v roce 1994 v rámci procesu tzv. velké privatizace došlo k převzetí celé provozovny soukromou společností TAPAS BOREK s.r.o. Od 70. let 20. století dochází k postupné sanaci území zasaženého těžbou štěrkopísku. Výsledkem rekultivace území mají být jednak vodní plochy vzniklé těžbou, jednak zatravněné a zalesněné plochy vzniklé zavážením vytěženého území. K zavážení jsou používány inertní materiály (viz. sekce sortiment/odpady). Ukládka materiálů je prováděna na základě schváleného plánu rekultivace a příslušného povolení Krajského úřadu Středočeského kraje.