Únor 8, 2018

CENÍK

CENÍK PLATNÝ OD 1. ledna 2024
Ceny jsou uvedeny bez DPH ve výši 21 %

PROVOZOVNA UZAVŘENA OD 20.12.2023 DO 3.3.2024

VÝROBKY A SLUŽBY

TĚŽENÉ KAMENIVO – SKP 142111 a OSTATNÍ VÝROBKY

Výrobek třída frakce mj j.cena
TK – betonářský písek praný B 0-4 t 195 Kč
TK – kámen tříděný praný 8-16 t 160 Kč
TK – kámen tříděný praný * 16-32 t 160 Kč
TK – kámen tříděný praný * 32-63 t 160 Kč
Zásypový materiál tříděný písčitý/hlinitý * t 130 Kč
Zásypový materiál (znečištěný kačírek) * t 90 Kč
Zásypový materiál betonový * 0-63 t 105 Kč
Zásypový materiál živičný * 0-63 t 40 Kč
Zásypový materiál cihelný * 0-63 t 0 Kč

* Neshodný výrobek

ULOŽENÍ ODPADŮ

Kusovitost do 12,5 cm 12,5 – 50 cm nad 50 cm
Druh kód mj. j.cena j.cena j.cena
Výkopová zemina a kameny 170504 t 175 Kč
Štěrk z železničního svršku 170508 t 175 Kč
Odpadní štěrk a kamenivo 010408 t 175 Kč
Odpadní písek a jíl 010409 t 175 Kč
Odpady z řezání a broušení kamene 010413 t 175 Kč
Beton 170101 t 175 Kč 335 Kč 450 Kč
Cihelná suť čistá 170102 t 175 Kč 335 Kč 450 Kč
Tašky a keramické výrobky 170103 t 175 Kč 335 Kč 450 Kč
Oddělené frakce betonu, tašek a keramiky 170107 t 175 Kč 335 Kč 450 Kč
Asfaltové směsi bez dehtu 170302 t 175 Kč 335 Kč 450 Kč

Poznámka: Manipulační příplatek pro ukládání zvodnělých materiálů 100 Kč / tuna

Provozovatel si vyhrazuje právo ukončit příjem zvodnělých materiálů. Dodavatel odpadu musí vyplnit formulář základního popisu odpadu (k dispozici v expedici pískovny) a předložit výsledky testů podle přílohy 5 (tabulky: 5.1, 5.2 a 5.3) vyhl. č. 273/2021 Sb. v platném znění. Pro sedimenty lze použít i testy podle tabulky 5.4 přílohy 5 vyhl. č. 273/2021 Sb. v platném znění. U odpadů s různou cenou dle  kusovitosti, se konkrétní jednotková cena určuje na základě největšího kusu odpadu v jednotlivém návozu. 

Při oboustranném vytížení sleva 10%.

 

 

SBĚRNÝ DVŮR BOREK

ULOŽENÍ ODPADŮ

Druh kód mj. cena
Výkopová zemina a kameny 170504 t 425 Kč
Zemina a kameny 200202 t 425 Kč
Beton 170101 t 565 Kč
Cihelná suť čistá 170102 t 565 Kč
Tašky a kamenické výrobky 170103 t 565 Kč
Oddělené frakce betonu, tašek a keramiky 170107 t 565 Kč

Poznámka: Manipulační příplatek pro ukládání zvodnělých materiálů 100 Kč / tuna

Provozovatel si vyhrazuje právo ukončit příjem zvodnělých materiálů.
Dodavatel odpadu musí vyplnit Čestné prohlášení původce o původu odpadu.

 

 

PRACOVNÍ DOBA

po – pá výrobky odpady
listopad – únor 6:30 – 15:00 6:30 – 15:00
březen – říjen 6:00 – 14:30 6:00 – 18:00

 

 

Provozovatel:

TAPAS BOREK, s.r.o.; IČ: 49549049; DIČ: CZ49549049
Borek čp. 74, 277 14 Borek (Pískovna Borek – Proboštská jezera)
tel.: 326 911 092, mob.: 602 121 056, e-mail: prodej@tapasborek.cz
IČZ: CZS00466 pro odpady s kusovitostí do 12,5 cm a CZS02455 pro odpady s kusovitostí nad 12,5 cm