Únor 8, 2018

CENÍK

CENÍK   VÝROBKŮ   A   SLUŽEB

PLATNÝ OD 1. ledna 2020

 ceny uvedeny bez DPH ve výši 21%

!!! POZOR DO 27.3.2020 JE PROVOZOVNA UZAVŘENA !!!

TĚŽENÉ KAMENIVO – SKP 142111

Výrobek třída frakce mj j.cena
TK – betonářský písek praný B 0-4 t 115,-
TK – kámen tříděný praný 8-16 t 115,-
TK – kámen tříděný praný * 16-32 t 115,-
TK – kámen tříděný praný * 32-63 t   95,-
Zásypový materiál tříděný * t   95,-
Zásypový materiál * t   75,-

ULOŽENÍ ODPADŮ

kusovitost do 12,5 cm 12,5 – 50 cm nad 50 cm
Druh kód mj. j.cena j.cena j.cena
Výkopová zemina a kameny 170504 t   115,-
Štěrk z železničního svršku 170508 t   115,-
Odpadní štěrk a kamenivo 010408 t   115,-
Odpadní písek a jíl 010409 t   115,-
Odpady z řezání a broušení kamene 010413 t   115,-
Beton 170101 t   115,- 220,- 330,-
Cihelná suť čistá 170102 t   115,- 220,- 330,-
Tašky a keramické výrobky 170103 t   115,- 220,- 330,-
Oddělené frakce betonu, tašek a keramiky 170107 t   115,- 220,- 330,-
Asfaltové směsi bez dehtu 170302 t   115,- 220,- 330,-
Manipulační příplatek pro ukládání zvodnělých materiálů t 100,-

Provozovatel si vyhrazuje právo ukončit příjem zvodnělých materiálů. Dodavatel odpadu musí vyplnit formulář základního popisu odpadu (k dispozici v expedici pískovny) a předložit výsledky testů podle přílohy 10.1 a 10.2 vyhl. č. 294/2005 Sb. v platném znění. Pro sedimenty lze použít i testy podle 10.3 a 10.4 vyhl. č. 294/2005 Sb. v platném znění. U odpadů s různou cenou dle kusovitosti, se konkrétní jednotková cena určuje na základě největšího kusu odpadu v jednotlivém návozu.

IČZ: CZS00466 pro odpady s kusovitostí do 12,5 cm a CZS02455 pro odpady s kusovitostí nad 12,5 cm

 

Sběrný dvůr

Provozovatel:

TB servisní, s.r.o.; Mělnická 261, 250 01 Brandýs n.L.- Stará Boleslav

Adresa provozovny : Pískovna Borek, (Probošťák), tel. 326 911 092

Kancelář : Golf, Borek čp. 83, tel. 326 911 325, e-mail : tapas@cmail.cz

IČZ: CZS01818

Ceny jsou uvedeny bez DPH ve výši 21%

ULOŽENÍ ODPADŮ

Druh kód mj. cena
Výkopová zemina a kameny 170504 t 300,-
Zemina a kameny 200202 t 300,-
Beton 170101 t 400,-
Cihelná suť čistá 170102 t 400,-
Tašky a keramické výrobky 170103 t 400,-
Oddělené frakce betonu, tašek a keramiky 170107 t 400,-
Manipulační příplatek pro ukládání zvodnělých materiálů t 100,-

Provozovatel si vyhrazuje právo ukončit příjem zvodnělých materiálů.

Dodavatel odpadu musí vyplnit Čestné prohlášení původce o původu odpadu.