Únor 8, 2018

CENÍK

CENÍK PLATNÝ OD 1. ledna 2022
Ceny jsou uvedeny bez DPH ve výši 21 %

 

VÝROBKY A SLUŽBY

TĚŽENÉ KAMENIVO – SKP 142111 a OSTATNÍ VÝROBKY

Výrobek třída frakce mj j.cena
TK – betonářský písek praný B 0-4 t 150 Kč
TK – kámen tříděný praný 8-16 t 125 Kč
TK – kámen tříděný praný * 16-32 t 125 Kč
TK – kámen tříděný praný * 32-63 t 125 Kč
Zásypový materiál tříděný písčitý/hlinitý * t 105 Kč
Zásypový materiál * t 75 Kč
Zásypový materiál betonový * 0-63 t 85 Kč
Zásypový materiál živičný * 0-63 t 30 Kč
Zásypový materiál cihelný * 0-63 t 0 Kč

* Neshodný výrobek

ULOŽENÍ ODPADŮ

Kusovitost do 12,5 cm 12,5 – 50 cm nad 50 cm
Druh kód mj. j.cena j.cena j.cena
Výkopová zemina a kameny 170504 t 135 Kč
Štěrk z železničního svršku 170508 t 135 Kč
Odpadní štěrk a kamenivo 10408 t 135 Kč
Odpadní písek a jíl 10409 t 135 Kč
Odpady z řezání a broušení kamene 10413 t 135 Kč
Beton 170101 t 135 Kč 260 Kč 360 Kč
Cihelná suť čistá 170102 t 135 Kč 260 Kč 360 Kč
Tašky a keramické výrobky 170103 t 135 Kč 260 Kč 360 Kč
Oddělené frakce betonu, tašek a keramiky 170107 t 135 Kč 260 Kč 360 Kč
Asfaltové směsi bez dehtu 170302 t 135 Kč 260 Kč 360 Kč

Poznámka: Manipulační příplatek pro ukládání zvodnělých materiálů 100 Kč / tuna

Provozovatel si vyhrazuje právo ukončit příjem zvodnělých materiálů. Dodavatel odpadu musí vyplnit formulář základního popisu odpadu (k dispozici v expedici pískovny) a předložit výsledky testů podle přílohy 10.1 a 10.2 vyhl. č. 294/2005 Sb. v platném znění. Pro sedimenty lze použít i testy podle 10.3 a 10.4 vyhl. č. 294/2005 Sb. v platném znění. U odpadů s různou cenou dle  kusovitosti, se konkrétní jednotková cena určuje na základě největšího kusu odpadu v jednotlivém návozu.

Pro obousměrné vytížení poskytujeme slevy (bližší informace u vedoucího provozovny).

 

 

SBĚRNÝ DVŮR BOREK

ULOŽENÍ ODPADŮ

Druh kód mj. cena
Výkopová zemina a kameny 170504 t 320 Kč
Zemina a kameny 200202 t 320 Kč
Beton 170101 t 430 Kč
Cihelná suť čistá 170102 t 430 Kč
Tašky a kamenické výrobky 170103 t 430 Kč
Oddělené frakce betonu, tašek a keramiky 170107 t 430 Kč

Poznámka: Manipulační příplatek pro ukládání zvodnělých materiálů 100 Kč / tuna

Provozovatel si vyhrazuje právo ukončit příjem zvodnělých materiálů.
Dodavatel odpadu musí vyplnit Čestné prohlášení původce o původu odpadu.

 

 

PRACOVNÍ DOBA

po – pá výrobky odpady
listopad – únor 6:30 – 15:00 6:30 – 15:00
březen – říjen 6:00 – 14:30 6:00 – 18:00

 

 

Provozovatel:

TAPAS BOREK, s.r.o.; IČ: 49549049; DIČ: CZ49549049
Borek čp. 74, 277 14 Borek (Pískovna Borek – Proboštská jezera)
tel.: 326 911 092, mob.: 602 121 056, e-mail: prodej@tapasborek.cz
IČZ: CZS00466 pro odpady s kusovitostí do 12,5 cm a CZS02455 pro odpady s kusovitostí nad 12,5 cm