Srpen 26, 2016

Možnosti dopravy

Dopravní trasy :
– z Prahy po D/10 (exit 14, Stará Boleslav) a II/331, nebo II/610
– lodní doprava po Vltavě a Labi s vplutím do provozovny Borek